Er verksamhet syns

Genom möten och kongresser kan ni sätta er verksamhet på kartan både nationellt och internationellt. Det är ett bra tillfälle att få positiv publicitet och att visa att ni, och Kalmar, ligger i framkant inom området. Det kan i sig attrahera talanger till Kalmar, vilket underlättar vid rekryteringar och ger förbättrade forskningsmöjligheter.

Kompetensutveckling

En konferens eller en kongress är ett bra tillfälle att dela med sig av nyheter och berätta om den senaste utvecklingen inom ert verksamhetsområde. När ni arrangerar ett möte i er egen stad kan fler människor som bor i regionen delta. Det bidrar till stor kompetensutveckling både i er egen verksamhet och i närområdet.

Investeringsintresse

Konferenser och kongresser är bra plattformar för att sprida kunskap om er senaste forskning, innovationer och arbetsmodeller. De kan därför bidra till att det blir lättare att hitta nya investerare till er forskning eller verksamhet. Det kan också stärka befintliga investerare.

Teambuilding

När ni planerar och genomför ett möte eller en kongress arbetar ert team tätt tillsammans. Det bidrar ofta till att teamkänslan stärks och till att teamets samarbetsförmåga och kommunikation förbättras.

Rekryteringar

När ni visar upp er verksamhet och Kalmar som plats bidrar ni till att det blir lättare att attrahera talanger inom ert område. Att arrangera ett möte eller en kongress kan därför på sikt stärka möjligheterna att rekrytera ny personal.

Nätverk

Vid möten och konferenser har du chans att bredda ditt nätverk, både genom att bygga nya relationer och stärka befintliga. Nya samarbeten växer fram, vilket stärker er verksamhet ytterligare.

Medialt intresse

Låt strålkastarljuset lysa lite extra på ert område. Möten och kongresser kan skapa ett medieintresse, vilket gör att ni har möjlighet att lyfta fram er expertis och nå ut till fler personer. Ni kan skapa opinion och utbilda allmänheten inom ert område.

 

Legacy

Vilka effekter vill ni att ert möte ska få? Före kongressen är det viktigt att tänka igenom vad ni vill att konferensen eller kongressen ska leda till efteråt. Vilket legacy/arv vill ni att mötet ska resultera i och hur kan ni mäta det? Det kan röra sig om effekter på både kort och lång sikt.