Sätt din verksamhet på kartan

Genom möten och kongresser har du möjlighet att sätta verksamheten på kartan både nationellt och internationellt och det ger chans till positiv publicitet och att ni och även Kalmar som stad ligger i framkant inom det verksamma området. Vilket i sig kan attrahera talanger till Kalmar vilket underlättar rekryteringar och ge förbättrade forskningsmöjligheter.

Kompetensutveckling

En av anledningarna till att konferenser och kongresser finns är att dela nyheter och den senaste utvecklingen inom det verksamma området.  När ett möte läggs i sin egna stad finns möjligheten för fler personer lokalt att delta vilket bidrar till stor kompetensutveckling i den egna verksamheten och i närområdet.

Investeringsintresse

Det kan bli lättare att hitta nya investerare till din forskning eller verksamhet då konferenser och kongresser blir en plattform för er att sprida kunskap om er senaste forskning, innovationer och arbetsmodeller. Vilket i sig kan locka till sig nya investerare och stärka befintliga investerare.

Teambuilding

Genom att arbeta tight tillsammans med sitt team för att planera och genomföra ett möte eller kongress bidrar ofta till att teamkänslan stärks i teamet och att samarbetsförmågan och kommunikationen förstärks framöver.

Rekryteringar

Att visa upp er verksamhet och Kalmar som stad gör det lättare att attrahera nya talanger inom ert område till staden och på så sätt finns möjligheter att genom möten rekrytera ny personal till verksamheten.

Nätverket

Genom möten och konferenser breddas naturligt ditt nätverk och du bygger nya relationer och har möjlighet att stärka befintliga. Nya samarbeten växer fram som stärker din verksamhet ytterligare.

Medialt intresse

Låt strålkastarljuset lysa lite extra på ditt område. Möten och kongresser kan skapa ett intresse från media vilket gör att du kan lyfta din epertis och nå ut till fler personer och på så sätt skapa opinion och utbilda allmänheten inom ditt område.

 

Legacy

Vilka effekter vill du att ditt möte ska få? Före kongressen är det viktigt att tänka igenom vad man vill att konferensen eller kongressen ska leda till efteråt. Vilket legacy/arv man vill att mötet ska resultera i och hur man kan mäta det. Det kan röra sig om effekter på både kort och lång sikt.