Leverantörsfakturor

Från och med den 1 juni 2023 har vi ny faktureringsadress och nya faktureringsrutiner. Ändringen har gjorts för att effektivisera våra processer och säkerställa snabba betalningar till våra leverantörer.

Vårt önskemål är att få fakturorna i det format och i den ordning de presenteras nedan:

1. E-faktura
Vi tar gärna emot Peppol faktura på vårt Peppol-ID: 0007:5565747929
Vi tar även emot Svefaktura på faktura-ID: 5565747929
Vår VAN-operatör är Tieto.

2. Pdf-faktura
Vi tar gärna emot pdf-fakturor till e-postadressen: dk-faktura@kalmar.com

3. Pappersfaktura
Tills vidare tar vi även emot pappersfakturor. Om leverantören från sitt system inte kan skriva ut fakturor som pdf skickar de pappersfakturorna till denna adress:

Destination Kalmar AB
FE 7497-1065 Scancloud
831 90 Östersund

Referensnummer

Det är viktigt att alla fakturor innehåller korrekt och fullständig information. Observera att du alltid måste ange ett femsiffrigt referensnummer på fakturan.

Organisationsnummer

Destination Kalmar AB har organisationsnummer 556574-7929.