Välkommen på lunchmöte!
Vi vill tacka alla våra partners för ett fantastiskt år genom att bjuda in till ett lunchmöte. Vid mötet, som är det sista för året, får vi bl.a. veta vilken föreställning som kommer att spelas på Krusenstiernska Teatern nästa sommar.