Bra sommar för besöksnäringen

Det har varit en bra sommar för Kalmars besöksnäring. Det visar den preliminära inkvarteringsstatistik som Tillväxtverket och SCB idag har presenterat för perioden 1 januari–31 augusti 2019.

Sammanlagt har antalet gästnätter i Kalmar ökat med 9,2 procent, d.v.s. 27 900 gästnätter, jämfört med 2018. Av dessa är 25 500 gästnätter från svenska besökare och 2 400 är gästnätter från internationella besökare.

– Det är mycket glädjande med så fina siffror och speciellt roligt är det att vi t.o.m. hamnar lite högre än 2017, som var ett rekordår. Framför allt är det fler svenska gäster som har upplevt Kalmar i sommar, men även antalet internationella gäster har ökat, även om vi inte riktigt når upp till 2017 års siffror där, säger Stefan Johnson, turismchef, Destination Kalmar.

I Kalmar spenderas majoriteten av gästnätterna på hotell och det är där den största ökningen har skett, men även övernattningarna på camping har ökat.
– Sommarmånaderna är väldigt starka, tack vare att vi har ett bra utbud som lockar många. De tecken vi har fått hittills visar att även hösten har börjat starkt. Vi får hoppas att det håller i sig, så att vi kan summera ett nytt rekordår när den slutliga statistiken för 2019 kommer i april nästa år, säger Stefan Johnsson.