Skylt placerad i havet med bokstäverna Kalmar.

Svara på några frågor – och bidra till Kalmars destinationsstrategi!

Vilka tycker du är Kalmars främsta styrkor som besöksdestination? Och hur tycker du att Kalmar ska utvecklas framåt?

Under 2023 kommer Destination Kalmar att ta fram en destinationsstrategi, som ska ge oss en tydlig inriktning för framtiden. Vi vill att så många som möjligt ska ha chans att bidra till strategin och vill gärna veta vad just du tycker.

Sista dag för att besvara enkäten var den 30 juni 2023.