Skylt på Kalmars brunnslock med budskapet att du ska plocka upp ditt skräp.