Lucia med ljus i håret står tillsammans med sina tärnor