Dagens Samhälles nya lista över Sveriges superkommuner visar vilka som står särskilt starkt rustade inför framtiden. Kalmar är en av tre nominerade kommuner i kategorin småstads- och landsbygdskommuner.