Om Destination Kalmar

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. Vi ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun.

Genom destinationsutveckling ska vi bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare. Vi utvecklar också Kalmar som mötes- och evenemangsdestination och driver Kalmar Turistcenter och Kalmar Gästhamn. I samverkan med Statens fastighetsverk ansvarar vi dessutom för verksamheten på Kalmar Slott.

En attraktiv plats

Att Kalmar utvecklas som besöksmål vinner hela platsen på. Besöksnäringen är en av Sveriges basnäringar och har vuxit snabbt de senaste åren. Den skapar stora möjligheter för sysselsättning och ger konsumtion i flera olika branscher, till exempel hotell, restaurang, handel, transport, jordbruk, sport och kultur.

Besöksnäringen ger oss också möjlighet att öka Kalmars attraktionskraft. När vi utvecklar Kalmars kustnära läge och stärker utbudet av mötesplatser och upplevelser attraherar vi inte bara besökare. Vi bidrar också till att invånarna trivs och är stolta över sin stad. Kalmar blir dessutom attraktivare för inflyttare, entreprenörer och investerare.

Tillsammans gör vi skillnad

För att destinationsutveckling ska vara framgångsrik måste platsens aktörer dra åt samma håll. Destination Kalmar samverkar därför med många företag och organisationer i regionen, både offentliga och privata. Via nätverket Partnership by Kalmar arbetar vi aktivt med att knyta till oss företag som vill vara med och bidra till Kalmars utveckling. Tillsammans kan vi göra skillnad.