Arbetsprocessen

Arbetet med att ta fram destinationsstrategin kommer att pågå under stora delar av 2023. Så här ser den preliminära tidsplanen ut.

Mars

Projektplanering. Vi formar projektteamet och detaljplanerar arbetet.

Mars–april

Analys av nuläge och omvärld. Vi formar de insikter som behövs för att utveckla en strategi.

Maj–juni

Processfas. Under denna period genomför vi workshops och dialogmöten med olika intressenter.

Augusti–september

Strategiutveckling. Strategin ska tydligt baseras på det som har kommit fram under analys- och processfasen.

Oktober–november

Destinationsstrategin ska presenteras för beslut.