Våra målgrupper

Kalmar ska vara en attraktiv destination och plats för många olika människor. När vi vet vilka vi vill attrahera kan vi utveckla upplevelser och marknadsföra Kalmar på ett effektivt sätt.

Den medvetna resenären

För att få en tydlig riktning för utvecklingsinsatserna väljer vi att fokusera på “den medvetna resenären” som efterfrågar hållbara upplevelser och kan bidra till en hållbar utveckling.

Investeringar och företagsetableringar

Vi ska attrahera företag som vill investera eller etablera sig i Kalmar. En attraktiv livsmiljö bidrar också till att locka kompetent arbetskraft.

Invånare och potentiella invånare

Vi ska bidra till att Kalmars invånare trivs och att fler vill flytta hit.

Möten och evenemang

Vi ska attrahera företag och organisationer som vill arrangera möten eller evenemang i Kalmar.