Sju nycklar

Nycklarna visar vilka kompetenser vi tillsammans måste ha för att nå vår målbild. Med nycklarna låser vi upp portarna och alla möjligheter som finns.

# Forma och gestalta platser

 • Sociala och tillgängliga
 • Vattennära och inbjudande
 • Uppmuntra till aktivitet

# Gör det enkelt

 • Våga rekommendera och prioritera
 • Tydlig vägledning
 • Inkludering

# Välkomna varmt

 • Personliga möten
 • Överträffa förväntningar
 • Stolt bjuda in

# Gör det tillsammans

 • Samspelt besöksdestination
 • Utveckla och marknadsföra tillsammans
 • Samarbeta med närregionen

# Fånga digitala möjligheter

 • Bygga relationer
 • Förhöja upplevelser
 • Förstå och dra slutsatser

# Lär och förändra

 • Omvärldsspana tillsammans
 • Lära tillsammans
 • Idéutveckla tillsammans

# Bygg varumärket Kalmar

 • Positionera tydligare
 • Engagera Kalmarborna
 • Marknadsföra ärligt, modigt och kreativt