Fyra portar

Vi har pekat ut fyra områden där Kalmar har ett bra utgångsläge och där det finns många möjligheter att fånga. Varje område beskrivs som en port, som vi tillsammans kan öppna upp för att utveckla lockande upplevelser. Extra spännande blir det när vi arbetar över gränserna. En och samma upplevelse kan ha inslag från flera olika portar och även från de fem kategorierna bo, äta, göra, shoppa och resa.

# Det historiska och kulturella Kalmar

Kalmar har en rik historia och det finns många historiska sevärdheter och minnesmärken. Vi har också ett levande kulturliv med konst, musik och teater. Inom porten finns stora möjligheter att skapa attraktiva upplevelser. Det finns dessutom tillgångar som är helt unika och inte går att kopiera. Det historiska och kulturella Kalmar har därför en särställning bland portarna. Den historiska miljön bidrar till Kalmars atmosfär och kan förhöja upplevelser av olika slag. Genom kultur kan vi dessutom skapa ett mer överraskande och kreativt Kalmar.

# Naturupplevelser i Kalmarregionen

Kalmar har fantastiska förutsättningar för naturupplevelser: Kalmarsund och sjöar, öppna landskap och skog. Om vi dessutom samarbetar med aktörer i närregionen har vi ännu mer att erbjuda. För att fullt ut ta vara på möjligheterna behöver vi fler entreprenörer som erbjuder aktiva och lättillgängliga naturupplevelser. Vi behöver också hjälpa besökaren att välja rätt. Genom historieberättande, lokal mat och kultur kan vi stärka naturupplevelsen.

# Kreativa möten i Kalmar

Att värva möten är ett bra sätt att locka besökare året runt. Möten skapar också mer långsiktiga värden för Kalmar, till exempel genom att skapa lyskraft kring näringsliv och innovationer. Möten stärker Kalmars varumärke och kan bidra till att locka hit talanger och investeringar. För att utveckla Kalmar som mötesdestination ska vi fortsätta det arbete vi gör genom Kalmar Convention Bureau och sätta höga hållbarhetskrav.

# Evenemangsstaden Kalmar

Evenemang gör Kalmar levande och skapar reseanledningar året runt. De är en viktig del i att skapa ett upplevelserikt och attraktivt Kalmar. Redan idag finns ett brett utbud av omtyckta idrotts- och kulturevenemang och flera av dem är starka reseanledningar. Vi ska fortsätta utveckla evenemangsportföljen och skapa de förutsättningar som behövs för att arrangörerna ska kunna genomföra sina evenemang på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.