Flera personer sitter och arbetar vid runda bord. På en skärm står texten Vägen framåt.

Workshoppar och dialogmöten

Det är många olika aktörer som tillsammans utvecklar en destination. Destinationsstrategi Kalmar ska säkerställa att vi har en samsyn och drar åt samma håll.

Vi har därför velat bjuda in så många som möjligt i arbetsprocessen. Våren 2023 anordnade vi en serie workshoppar, där vi bjöd in Kalmarbor, representanter för näringslivet, föreningar, regionen, kommunen, universitetet och olika intresseorganisationer. Processledare var Per Ekman och Laila Gibson från konsultföretaget Tendensor.

Sammanlagt genomfördes åtta workshoppar. Deltagarna har bland annat diskuterat Kalmars styrkor, hur vi vill att Kalmar ska se ut om 10 år och vilka insatser som behövs för att vi ska nå dit.

3 maj: Workshop 1

Workshop med Destination Kalmars personal.

3 maj: Workshop 2

Workshop med fokus på området kultur och historia.

4 maj: Workshop 3

Workshop med personer som har verksamhet i stadskärnan eller på olika sätt arbetar med stadskärnans eller platsens utveckling.

9 maj: Workshop 4

En master workshop med representanter för näringslivet, kommunen, regionen, universitetet och andra intressentgrupper.

10 maj: Workshop 5

En master workshop med representanter för näringslivet, kommunen, regionen, universitetet och andra intressentgrupper.

24 maj: Workshop 6

Workshop med fokus på naturupplevelser.

25 maj: Workshop 7

Workshop med fokus på möten och konferenser.

7 juni: Workshop 8

Workshop med fokus på upplevelser i närregionen.

22 och 23 augusti: Uppföljande workshop

Uppföljande workshop för dem som deltog under våren.

– Workshopparna har gett oss ett bra underlag och gör att vi ser på Kalmar ur många olika perspektiv. Det är roligt att se att det finns ett så starkt engagemang bland Kalmars aktörer. Vi har fått med oss väldigt många kloka tankar och idéer, säger Sylvia Nylin, vd för Destination Kalmar.