Flera personer sitter och arbetar vid runda bord. På en skärm står texten Vägen framåt.

Workshops och dialogmöten

Det är många olika aktörer som tillsammans utvecklar en destination. Destinationsstrategin ska säkerställa att vi har en samsyn och drar åt samma håll.

Vi vill därför att så många som möjligt ska delta i arbetsprocessen. Våren 2023 anordnar vi en serie workshops, där vi bjuder in Kalmarbor, representanter för näringslivet, föreningar, regionen, kommunen, universitetet och olika intresseorganisationer. Processledare är Per Ekman och Laila Gibson från konsultföretaget Tendensor.

Arbetet är i full gång

Hittills har åtta workshops genomförts. Deltagarna har bland annat diskuterat Kalmars styrkor, hur vi vill att Kalmar ska se ut om 10 år och vilka insatser som behövs för att vi ska nå dit.

3 maj: Workshop 1

Workshop med Destination Kalmars personal.

3 maj: Workshop 2

Workshop med fokus på området kultur och historia.

4 maj: Workshop 3

Workshop med personer som har verksamhet i stadskärnan eller på olika sätt arbetar med stadskärnans eller platsens utveckling.

9 maj: Workshop 4

En master workshop med representanter för näringslivet, kommunen, regionen, universitetet och andra intressentgrupper.

10 maj: Workshop 5

En master workshop med representanter för näringslivet, kommunen, regionen, universitetet och andra intressentgrupper.

24 maj: Workshop 6

Workshop med fokus på naturupplevelser.

25 maj: Workshop 7

Workshop med fokus på möten och konferenser.

7 juni: Workshop 8

Workshop med fokus på upplevelser i närregionen.

22 och 23 augusti: Uppföljande workshop

Uppföljande workshop för dem som deltagit under våren. En inriktning presenteras.

– Workshopparna ger oss ett bra underlag och gör att vi ser på Kalmar ur många olika perspektiv. Det är roligt att se att det finns ett så starkt engagemang bland Kalmars aktörer. Vi har fått med oss väldigt många kloka tankar och idéer, säger Sylvia Nylin, vd för Destination Kalmar.