Integritetspolicy

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. Vi följer Kalmar kommuns integritetspolicy men har också valt att göra några tillägg utifrån bolagets verksamhet.

Destination Kalmars uppdrag

Destination Kalmar AB ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination. Bolaget ska även utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination, driva turistcenter- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Kalmar kommuns integritetspolicy. De vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du har ett avtal med oss, att du har gjort en bokning hos oss, att du ingår i vårt nätverk eller att du har anmält dig till något av våra evenemang eller nyhetsutskick. Det kan också vara så att du är kontaktperson för en organisation som verkar inom regionens besöksnäring eller att du är journalist eller influencer.

Bildpublicering

För att Destination Kalmar ska kunna uppfylla sitt uppdrag – att utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål – publicerar vi med jämna mellanrum bilder som visar Kalmars sevärdheter och evenemang. Vi har gjort en intresseavvägning och bedömer att Destination Kalmars intresse av att kunna visa upp Kalmar som ett attraktivt besöksmål och som en attraktiv evenemangsstad väger tyngre än den skada publiceringen kan tänkas göra för personer som syns på bild.

Vi ska ta stor hänsyn när vi fotograferar, till exempel genom att:

  • ta neutrala bilder där eventuella människor som syns framställs på ett positivt sätt.
  • sträva efter att så få ansikten som möjligt syns.
  • undvika att fotografera barn.
  • i möjligaste mån informera om att vi kommer att fotografera under evenemanget. Detta kan exempelvis ske på evenemangets webbplats i förväg, genom att en konferencier/speaker berättar om det på plats vid evenemanget och via skyltar på kravallstaket.

Personer som syns på bild har rätt att be om att få bilden borttagen. Detta gör du genom att kontakta Destination Kalmar via e-post.

Integritetspolicy för Kalmar kommunkoncern

Vill du veta mer om hur Kalmar kommun hanterar personuppgifter och hur du ska gå tillväga om du vill få dina uppgifter rättade eller raderade? Via länkboxen når du Kalmar kommuns integritetspolicy och kan läsa den i sin helhet.

Destination Kalmars dataskyddsombud är Pierre Sävenmark.