Fem strategiska målsättningar

Utifrån vårt uppdrag och Kalmar kommuns utvecklingsplan för destinationsarbetet har vi formulerat fem strategiska målsättningar.

1. En attraktiv miljö

För att en plats ska vara attraktiv måste den vara trygg, tillgänglig, ren och vacker. Det behöver också finnas ett bra utbud av mötesplatser, arenor och övernattningsmöjligheter. Destination Kalmar ska öka kännedomen om besöksnäringens möjligheter och verka för att besöksnäringens behov finns med i samhällsplaneringen.

2. Ett starkt utbud av upplevelser

För att platsen ska vara attraktiv måste det finnas ett starkt utbud av evenemang och upplevelser. Destination Kalmar ska samordna Kalmars utbud och verka för fler reseanledningar, både genom att göra egna satsningar och genom att skapa bra förutsättningar för andra aktörer.

3. En positiv bild av Kalmar – som många känner till och vill sprida

När destinationen utvecklas på ett bra sätt stärks attraktionskraften. Det bidrar till att invånare och näringsidkare blir stolta över sin stad. Destination Kalmar ska arbeta för att stärka varumärket Kalmar och göra Kalmarborna till goda ambassadörer.

4. Ett ökat antal besökare, både nya och återkommande

Destination Kalmar ska ha en effektiv marknadskommunikation, där vi inspirerar besökaren och lyfter fram konkreta reseanledningar. Vi ska också verka för att besökaren får en bra upplevelse i Kalmar och vill komma tillbaka.

5. En attraktiv arbetsplats

Destination Kalmar ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi ska ha en hållbar drift och utveckling av verksamheten.

Taktiker

Vi har också formulerat ett antal taktiker, som berättar hur vi ska arbeta för att nå våra mål. Destination Kalmar ska:

  • arbeta hållbart (ekologiskt, socialt och ekonomiskt).
  • ha ett året runt-perspektiv.
  • dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
  • prioritera omvärldsbevakning, statistik och analys.
  • samverka och formera strategiska allianser.
  • ha ett gott värdskap och främja ambassadörskap.