Organisation

Destination Kalmar AB är ett kommunägt bolag. Vi samverkar med näringslivet via nätverket Partnership by Kalmar.

Ägare

Destination Kalmar AB är helägt av Kalmar kommun och ingår i Kalmar Kommunbolag AB.

Styrelse

I styrelsen ingår både politiker valda av Kalmar kommun och representanter för näringslivet. Styrelsen är vald till och med 2022.

Lasse Johansson, ordförande (s)
Lisa Jalmander, vice ordförande (m)
Lotta Wahlmino, ledamot (l)
Mikael Johansson, ledamot (c)
Lilian Akthagen, ledamot (v)
Mona Jeansson, ledamot (s)
Micael Foghagen, ledamot (sd)
Anette Söderström, ledamot från näringslivet
Jan-Christer Nilsson, ledamot från näringslivet

Finansiering

Bolaget finansieras via ett driftsbidrag från ägaren Kalmar kommun samt via intäkter från de operativa verksamheterna. Projekt och aktiviteter finansieras genom medel från Destination Kalmars partnerföretag och andra medfinansiärer.

Verksamhetsstruktur

Destination Kalmars styrelse drar upp riktlinjerna för verksamheten tillsammans med vd. Ledningsgruppen, som består av vd, evenemangschef, slottschef, turismchef och ekonomiansvarig, ansvarar för den löpande verksamheten.

Arbetsmiljö

Destination Kalmar bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.

Partnership by Kalmar

Destination Kalmar har sedan 2005 ett partnersamarbete med näringslivet. Som medlemmar i nätverket Partnership by Kalmar är företagen med och finansierar allt från profilering och marknadsföring till evenemang och utvecklingsprojekt.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Destination Kalmar AB är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).