Marlene Rolfson

Intervju med Marlene Rolfson

Marlene Rolfson är partner- och relationsansvarig på Destination Kalmar. Här berättar hon mer om sin roll.

Vad gör du på Destination Kalmar?
– Jag är partner- och relationsansvarig, vilket bland annat innebär att jag har hand om nätverket Partnership by Kalmar och fungerar som en länk mellan näringslivet och Destination Kalmar. För att Kalmar ska utvecklas måste vi arbeta tillsammans, mot samma mål. Vi behöver varandras olika kunskaper och perspektiv.

Vad är Partnership by Kalmar?
– Det är ett nätverk av företag som vill bidra till Kalmars utveckling. Det som skiljer oss från andra nätverk är just det; att företagen vill vara med och utveckla Kalmar till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. De pengar näringslivet går in med gör att vi kan genomföra evenemang och platsutvecklingsprojekt och marknadsföra Kalmar.

– Om vi gör ett bra jobb tillsammans blir det en positiv spiral. En plats med många härliga upplevelser lockar till sig besökare och får invånarna att trivas och bli goda ambassadörer. När fler kommer hit och konsumerar går det bra för näringslivet som har möjlighet att satsa. Det gör Kalmars utbud ännu bättre, vilket lockar till sig ännu fler människor. Det skapas också nya jobb och fler investerare satsar på vår plats.

Hur många företag är med och i vilka branscher finns de?
– Idag ingår ett hundratal företag från många olika branscher, allt från fastighetsägarna som är vår stomme till tjänsteföretag och industriföretag. Vårt uppdrag är att utveckla destinationen, men en stark besöksnäring gynnar hela platsen. Det skapas arbetstillfällen inom många olika branscher och vi skapar en plats som många vill bo på, vilket gör det lättare för företagen att hitta kompetent personal.

Varför väljer företagen att gå med?
– Medlemsföretagen är ett gäng med starka Kalmarhjärtan. Den främsta anledningen är att de vill vara med och utveckla Kalmar. Men det är också ett nätverk där vi träffas för att utbyta idéer och hitta nya samarbeten. Det är en otrolig kraft när så många företag från olika branscher träffar varandra.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag får en sån energi av mitt jobb! Jag blir alldeles lycklig och bubblig när jag hör sorlet innan ett partnermöte drar igång och ser personer och företag som jag har sammanfört hitta varandra.

– Det är också härligt att få besöka och träffa så många företag. När jag lär känna företagens verksamhet upptäcker jag vilka företag som kan ha nytta av varandra och ser till att de får komma i kontakt med varandra genom nätverket. När jag ser nya samarbeten uppstå känner jag att jag är en liten kugge i utvecklingen av vår plats och det värmer gott i hela mig.

Vad tycker du är det bästa med Kalmar?
– Närheten till allt. Det är så enkelt att cykla överallt och närheten till vacker natur med både skog och hav uppskattar jag verkligen. Jag tillbringar gärna tid på golfbanan och där får jag ibland ofrivilligt uppleva lite för mycket av skog och hav när bollarna inte går åt det hållet jag vill.

– Dessutom händer det alltid något i Kalmar som man kan haka på. Jag känner mig stolt över att få vara med och bidra till det. Kalmar är en plats som utvecklas framåt och bara blir bättre och bättre.