Tillgänglighetsredogörelse

Destination Kalmar AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Tillgänglighet för webbplatsen destinationkalmar.se

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen destinationkalmar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från destinationkalmar.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedanför.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Startsidan innehåller rörlig media. Användaren kan dock välja att pausa den.
  • Den officiella film om destinationen som finns i Toolbox saknar motsvarande beskrivning i text.
  • Det kan finnas bilder och logotyper som saknar alternativa texter.
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Sidan med partnererbjudanden innehåller ibland länkar direkt i texten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-02-21.