Vårt uppdrag

Destination Kalmar AB bildades som ett led i Kalmar kommuns satsning på att utveckla besöksnäringen.

Ur Kalmar kommuns vision 2025:

”Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med upplevelser och arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring. Genom satsningar på Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest attraktiva besöksmål. Vårt rika föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen.”

Ägardirektiv

Destination Kalmar AB ska på ett hållbart sätt utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som destination i samverkan med näringslivet och Kalmar kommun.

 • Bolaget ska genom destinationsutveckling bidra till att Kalmar är en attraktiv plats året runt för såväl invånare som besökare.
 • Bolaget ska förvalta och utveckla platsvarumärket Kalmar.
 • Bolaget ska utveckla Kalmar som mötes- och evenemangsdestination samt erbjuda attraktiva arenamöjligheter.
 • Bolaget ska bedriva turistinformativ verksamhet med personlig service samt utveckla platsens värdskap tillsammans med näringsliv och invånare.
 • Bolaget ska bedriva verksamhet i gästhamnen.
 • Bolaget ska i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för och utveckla verksamheten på Kalmar Slott.

Övergripande mål och utvecklingsplan

Kommunfullmäktiges övergripande mål för destinationsarbetet är att andelen gästnätter ska öka jämfört med riket och länet. Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:

 • Bolaget ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen och Kalmar som evenemangsstad med fokus på hållbara evenemang och behålla/förbättra sin position som attraktiv sommarstad.
 • Utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun och regionalt i projekt.
 • I samverkan med Statens fastighetsverk fortsatt utveckla Kalmar Slott med gjorda investeringar för att öka tillgängligheten och antalet besökare.

I Kalmar kommuns utvecklingsplan för destinationsarbetet fram till 2025 framhålls även följande:

 • Genom framgångsrik destinationsutveckling ska Kalmar vara en attraktiv stad året runt.
 • År 2025 ska besöksnäringen ha nått en fördubblad omsättning och ett fördubblat antal sysselsatta.
 • Verksamheten ska inriktas på att det ungefär var fjärde år genomförs ett större evenemang som många aktörer kan samlas kring.
 • Kalmar Slott ska vara regionens mest välbesökta kulturhistoriska plats.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun arbetar långsiktigt mot målet att ”Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030”. I handlingsplanen finns flera områden som omfattar alla förvaltningar och bolag, t.ex. kring resor och fjärrvärmeanvändning i egna byggnader. För Destination Kalmar anges också följande:

Samverka för klimatsmart turism

 • I samverkan med aktörer inom besöksnäringen identifiera och lyfta fram lösningar för turister som vill resa och semestra klimatsmart.
 • Samverka med regionala aktörer för att främja hållbart resande i besöksnäringen.

(2022 och framåt, i samverkan med kommunledningskontoret.)

Fossilbränslefria evenemang

 • Fasa ut eventuella fossila bränslen som används under kommunens egna evenemang.
 • Inspirera arrangörer och besökare att resa fossilbränslefritt.

(2021 och framåt, i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.)