Verksamhet

Här kan du läsa mer om olika delar av bolagets verksamhet. 

Destinationsutveckling

För att en destination ska utvecklas på ett bra sätt måste det finnas:

  • en attraktiv fysisk miljö
  • ett bra utbud
  • ett bra värdskap och
  • en god kommunikation

Alla fyra delarna samspelar och är lika viktiga. Det räcker alltså inte att enbart satsa på att utveckla utbudet eller den fysiska miljön – alla delarna måste hänga med. I destinationsutvecklingen arbetar Destination Kalmar därför tillsammans med många andra aktörer. Vi ska verka för att besöksnäringens frågor är en del av samhällsplaneringen och för att skapa bra förutsättningar för aktörer som vill satsa i Kalmar. 

Destinationsmarknadsföring

I destinationsmarknadsföringen blandar vi långsiktig imagemarknadsföring, som handlar om att bygga upp en positiv Kalmarbild på sikt, med mer kortsiktig destinationsmarknadsföring som ska inspirera till besök. I första hand kommunicerar vi i bolagets egna kanaler. Vi vill uppmuntra andra att berätta om Kalmar och lägger därför allt större fokus på digital kommunikation och på att skapa ett innehåll som engagerar.

När det gäller internationell marknadsföring ingår Destination Kalmar i ett regionalt projekt som leds av Region Kalmar län.

Turistcenter och gästhamn

Kalmars besökare ska få ett bra bemötande på alla kontaktytor. De ska få god service och känna sig inspirerade, oavsett om de möter oss på plats i Kalmar eller via digitala kanaler. Vi driver Kalmar Turistcenter, som är öppet året runt och där besökaren bland annat kan få information och hjälp med bokning av biljetter, guidningar och stadsvandringar.

Vi driver också Kalmar Gästhamn, som erbjuder både båt- och husbilsplatser.

Möten, evenemang och arenautveckling

För att Kalmar ska vara en attraktiv plats måste det finnas ett starkt utbud av upplevelser. Destination Kalmar samordnar Kalmars evenemangsutbud och verkar för fler reseanledningar, både genom att genomföra egna evenemang och genom att skapa bra förutsättningar för andra aktörer.

Kalmar har en tydlig evenemangsstrategi där vi beskriver vision, syfte och mål för evenemangsarbetet. I strategin förtydligar vi också hur arbetet ska organiseras i kommunens förvaltningar och bolag. Destination Kalmar är första kontakt vid evenemangsförfrågningar och arbetar med evenemang av större karaktär. Vi är också huvudarrangör till några utvalda evenemang. 

Under 2021 startade vi en Convention Bureau för att stärka Kalmar som mötesdestination.

Kalmar Slott

Sedan 2009 har Destination Kalmar och Statens fastighetsverk en gemensam utvecklingsplan för Kalmar Slott. Planen reviderades 2019 och sträcker sig fram till 2029. Utvecklingsarbetet har resulterat i en hel serie satsningar som har gjort Kalmar Slott mer tillgängligt och attraktivt. De senaste åren har bl.a. evenemangs- och konferensmöjligheterna utvecklats och stora satsningar har gjorts på utställningar, specialguidningar och evenemang av olika slag. Satsningarna har gett goda resultat. Flera år i rad har Kalmar Slott slagit besöksrekord.

Partnership by Kalmar

Genom nätverket Partnership by Kalmar knyter Destination Kalmar till sig företag som vill vara med och bidra till Kalmars utveckling. De medel företagen bidrar med används till destinationsutveckling, destinationsmarknadsföring och Kalmars satsning på evenemang.

Ekonomi

Bolaget har också en enhet som ansvarar för ekonomi och administration.