Kalmars värdskap

Vi tror på kraften i att välkomna Kalmars besökare på ett sätt som lämnar ett varaktigt intryck. Det handlar inte bara om att erbjuda service utan också om att skapa en känsla av välkomnande och omtanke i varje interaktion, oavsett om den sker personligen, digitalt eller över telefon.

För att utveckla ett värdskap i världsklass har vi under 2024 tagit ett omtag kring vårt värdskapsarbete där vi tillsammans med besöksnäringen och resten av Kalmar hoppas kunna hitta en gemensam väg framåt.

Ett första steg i arbetet är att fokusera på privatresenärens Kalmarupplevelse och hur vi kan göra det lättare för personal inom besöksnäringen att förmedla ett toppklassigt värdskap till de som besöker vår destination. Här ser vi att destinationskunskap är viktigt för att kunna ge skräddarsydda tips och svara på frågor som kan förbättra besökarnas upplevelse. Vi har därför tagit fram en digital destinationsutbildning och en anpassad samlingssida för frontpersonal. Under sommaren 2024 har frontpersonal i Kalmar dessutom möjlighet att följa med på en stadsvandring gratis. Läs mer om satsningarna nedan.

Digital utbildning i destinationskunskap

Den 1 juni 2024 lanserade vi en helt ny digital utbildning med kunskap, tips och inspiration om Kalmar och närområdet i syfte att göra det lättare för frontpersonal att förmedla ett toppklassigt värdskap och bli en god ambassadör för vår destination.

Utbildningen är kostnadsfri och är för dig som jobbar inom besöksnäringen i Kalmar eller på annat sätt möter våra besökare. Den görs via dator, mobil eller surfplatta och beräknas ta cirka 30-45 minuter.

Samlingssida för frontpersonal

Kalmars utbud utvecklas hela tiden och det gäller att hålla koll på destinationsnyheter och kommande evenemang för att kunna ge besökare aktuella tips. För att de som möter Kalmars besökare lättare ska kunna ta till sig och förmedla aktuell information har vi skapat en sida med destinationsnyheter, tips på kommande evenemang, besökstips och praktisk information som broschyrer, vanliga frågor från besökare och länkar till användbara webbsidor.

Gratis stadsvandringar för frontpersonal

Kalmar har ett fascinerande förflutet som gör sig påmint än idag genom spännande historiska platser, byggnader och monument. För att uppleva Kalmar på ett nytt sätt och få mer insikt i stadens historia och sevärda platser bjuder vi in Kalmars frontpersonal till sommarens ordinarie stadsvandringar.