Partnership by Kalmar

Vill ditt företag vara med och bidra till Kalmars utveckling? Då ska ni gå med i nätverket Partnership by Kalmar.

De satsningar som Partnership by Kalmars medlemsföretag är med och finansierar skapar på sikt nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter och lockar till sig kompetens. Tillsammans skapar vi en attraktiv region där människor trivs och vill spendera både sin tid och sina pengar.

Värdekedjan

Partnership by Kalmar är inget vanligt nätverk. Som medlem är du med och utvecklar Kalmar. I värdekedjan nedan ser du hur det värde vi tillsammans skapar sträcker sig långt utanför nätverkets gränser.

  1. Ditt företag blir medlem och Partnership by Kalmar växer.
  2. Det möjliggör upplevelser och synlighet som lockar invånare och besökare.
  3. Näringslivet gynnas när dessa konsumerar och upplever regionen.
  4. En positiv upplevelse gör besökare till invånare och invånare till ambassadörer.
  5. Regionen växer då skatteintäkterna ökar och kommunen satsar.
  6. Trivsel och
    levnadsstandard ökar.
  7. Näringslivet frodas, nya företag blir medlemmar och Partnership by Kalmar växer.
  8. Värdekedjan är igång och den positiva effekten bara fortsätter i takt med satsningen.