Partnership by Kalmar

Vill ditt företag vara med och bidra till Kalmars utveckling? Då ska ni gå med i nätverket Partnership by Kalmar.

De satsningar som Partnership by Kalmars medlemsföretag är med och finansierar skapar på sikt nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter och lockar till sig kompetens. Tillsammans skapar vi en attraktiv region där människor trivs och vill spendera både sin tid och sina pengar.