Medlemskap för restauranger och kaféer

Olika verksamheter har olika behov. Vi har därför valt att skapa samarbetspaket som riktar sig direkt till företag som är verksamma inom restaurangbranschen och kafémarknaden.

Dessa paket baserar sig på verksamhetens årsomsättning och fokuserar på mer branschspecifik information och synlighet i form av marknadsföring via Destination Kalmars egna kanaler. Vi lägger också extra vikt på värdskap och aktiviteter som ger nöjda besökare som kommer tillbaka.

Samarbetspaket

  • Medlemskap i Partnership by Kalmar, nätverket för oss som tänker större
  • Kontinuerliga nyhetsbrev
  • Inbjudan till informationsmöten (2 per år)
  • Två medlems-VIP-kort (gäller paket 12 tkr och 18 tkr)
  • Kontinuerlig marknadsföring av framför allt Kalmars men också regionens evenemangsutbud för att locka besökare till regionen från övriga Sverige och även utvalda delar av Europa
  • Logga på Partnership by Kalmars hemsida      
  • Möjlighet till riktade erbjudanden till medlemmar via hemsidan

Samarbetspaketens tre nivåer

  • Omsättning över 6 miljoner        18 000 kronor (ex moms)
  • Omsättning 4-6 miljoner             12 000 kronor (ex moms)
  • Omsättning under 4 miljoner     6 000 kronor (ex moms)