Intervju med Jimmy Holgersson från Byggnads AB NJ Andersson & Son:

NJ Andersson & Son är medlemmar i Partnership by Kalmar sedan 2007. Varför är det viktigt för er att vara med ?
– Ju fler, desto starkare och den utveckling som har varit sedan 2007 är helt otrolig. Nu ”äger” Kalmar sin plats på kartan, vilket också gjort staden mer populär.

Byggnads AB N.J Andersson & Son har en gedigen historia, berätta om den.
– Byggnadsfirman N J Andersson startades 1902 av byggmästare Nils Johan Andersson. Andersson, som ursprungligen kom från Böda på norra Öland, hade i unga år varit sjöman, men vid en resa till Amerika hoppat av i New York, där han efter några år blev egen byggmästare i stadsdelen Brooklyn. Efter sexton år i Amerika återvände Andersson till Sverige och till Kalmar, där han etablerade sig som egen byggmästare.

Byggverksamheten i Kalmar blev redan från starten betydande och på 1930-talet kom även sonen Ivar Tegnander in i företaget. Byggfirman ändrade namn till NJ Andersson & Son. Byggföretaget, som hade sin verksamhet främst i Kalmartrakten och på Öland, kom att höra till de största byggföretagen i området. Samtidigt med byggverksamheten bedrevs en omfattande fastighetsförvaltning.

I början av 1980-talet avvecklades byggverksamheten och sedan dess har såväl ny- som ombyggnation skett genom inköpta entreprenader. Fastighetsförvaltningen är nu uppdelad på två företag. Byggnads AB NJ Andersson & Son, som förvaltar fastigheter i Kalmar och Stockholm, samt Ivar Tegnander Fastighets AB, som förvaltar fastigheter i Kalmar.

Som fastighetsförvaltare har ni en mer långsiktig syn på utveckling. Vad tycker ni är de största skillnaderna från 2007 och fram till idag, när det gäller Kalmars utveckling?
– Det märks att långsiktig satsning ger resultat. Kalmar har blivit staden där saker och ting händer.

Vilka omvärldsfaktorer har störst påverkan på ert företag som fastighetsförvaltare?
– Ränteläget när det gäller nyproduktion och större renoveringar. Även den stora butiksetableringen som är och har varit ett tag, vilket gör det svårare att hitta nya hyresgäster. Man vill gärna ha en unik kedja som ger bredd till kundunderlaget.

Vilken är den största myten kring fastighetsförvaltning?
– Det är nog att hyresgästerna tycker att det tar tid innan det ”renoveras”.

Har ni haft någon upplevelse som hyresvärd som var extra minnesvärd?
– En ovanlig händelse som påträffades i en tvättstuga var när hyresgäster hörde av sig om att någon torkade svamp i hela torkskåpet, med flera fulla backar på väg in.