Anneli Sjöstedt

Intervju med Anneli Sjöstedt, Elon Group

Elon Group är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2019. Vi ställde några snabba frågor till Anneli Sjöstedt, som är vice vd.

Varför valde ni att gå med?
– Vi vill genom medlemskapet bidra till Kalmars fortsatta utveckling samt genom partnerskapet få möjlighet att nätverka.

Vilken nytta ser ni med medlemskapet?
– Vi kan ta del av Destination Kalmars utveckling av Kalmar. En attraktiv stad bidrar till trivsel och inflyttning, vilket i sin tur bidrar till ett större utbud av arbetskraft, något som vi företagare är i behov av.

Vad tycker du gör Kalmar till en attraktiv plats?
– Kalmar har en fantastisk miljö och natur samtidigt som det erbjuds ett bra kulturellt utbud. Destination Kalmars alla aktiviteter höjer stadens attraktionsvärde.

Hur vill du att Kalmar ska utvecklas framåt?
– Kalmar ska fortsätta att växa genom att informera om alla fördelar vi har, till exempel miljö, natur, trivsel, sommarstad med mera. Vi ska arbeta för att få fler företagare till regionen, då det ger ringar på vattnet för alla branscher.

(Foto: Pressbild, Elon Group AB)