Intervju med Sofia Nyberg och Annika Lundberg på OnePartnerGroup i Kalmar:

OnePartnerGroup i Kalmar AB blev medlemmar 2018. Varför valde ni just detta nätverk?
– Det här nätverket tycker vi passar vårt företag och vi vill gärna vara med och finansiera en viktig verksamhet för Kalmar. Destination Kalmar bidrar till utvecklingen av Kalmar och vi ser att vi, alla medlemmar tillsammans, kan hjälpas åt för att göra vår stad än mer attraktiv genom ett fruktbart samarbete.

Vad kan OnePartnerGroup hjälpa sina kunder med?
– Vi är en trygg partner för företag som behöver hjälp med rekrytering och bemanning, lager- och logistik, utbildning eller smarta produktionslösningar. Genom oss får kunden tillgång till den bästa lokala kompetensen inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn samtidigt som vi erbjuder flexibla lösningar som möjliggör långsiktig tillväxt och lönsamhet.

OnePartnerGroup fortsätter att expandera. Vad händer härnäst?
– Vi kommer att etablera oss på minst ytterligare fem orter runt om i landet under året samt fortsätta fokusera på att utveckla vårt tjänsteutbud. Senaste tjänstetillskottet är inflyttarservice, där vi erbjuder en helhetslösning till företag och familjer som väljer att bosätta sig i regionen. Lokalt i Kalmar har vi förstärkt med Stefan Larsson, tränare för ungdomsakademin och numera också kundansvarig på OnePartnerGroup Kalmar. Vi öppnar också ett kontor i Oskarshamn för att möta efterfrågan från våra kunder. Vi ser redan nu att vi kommer behöva förstärka ytterligare på kontoret i Kalmar under våren. Det händer saker hela tiden!

Vilka är de vanligaste fallgroparna när företag rekryterar?
– Att man som ovan rekryterare låter sig påverkas av personliga fördomar (omedvetet eller medvetet!) och lätt blir imponerad av snygga cv:n eller välformulerade personliga brev istället för att tillämpa en objektiv urvalsprocess. Genom vår urvalsprocess ingår många olika delar där varje del är viktig och alla delarna tillsammans utgör en helhet. Det är lätt att man stirrar sig blind på en sak eller endast värderar en del, t.ex. första intrycket av personen. Det gäller att göra en djupare bedömning och därmed kunna få en objektiv samlad bild baserad på samtliga fakta, t.ex. intervju, referenstagning, personlighetstest och problemlösningsförmåga med mera.

Vilket är egentligen viktigast i rekryteringssammanhang, kompetens eller personlighet?
– Inget av det skulle vi säga, eller ett av alternativen eller en mix av båda! Absolut viktigast är kundens behov och det är det som får styra när vi söker efter lämpliga kandidater. Det beror också på uppdraget. Du kan ha en fantastisk kompetens men absolut inte de personliga egenskaperna och då kanske inte din kompetens kommer till glädje för företaget. Omvänt kan du ha fantastiska personliga egenskaper men inte full kompetens men kanske kan utbilda dig. Vi lyssnar på kundens behov och det är det som får styra när vi söker efter lämpliga kandidater. För oss är varje kund och rekrytering unik!

Vad efterfrågar kunderna?
– Många kunder är ute efter en långsiktig partner som kan hjälpa till vid olika behov. Man vill känna en trygghet hos sin leverantör som är väl insatt i verksamheten och därmed kan ha snabbhet och flexibilitet i leveransen. Vi är en lokal samarbetspartner som finns nära våra kunder!

Vi ser en stor efterfrågan på hyrrekryteringar som innebär en gedigen urvalsprocess, allt för att säkerställa för kunden ”rätt” kandidat. Där tar vi hand om hela rekryteringsprocessen men kunden hyr konsulten första tiden och erbjuder anställning när man känner sig trygg med sin nya medarbetare.