Fredrik Karlsson

Intervju med Fredrik Karlsson, Peab AB

Bygg- och anläggningsföretaget Peab är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2005. Vi ställde några snabba frågor till Fredrik Karlsson på Peab Bygg Sydost.

Varför valde ni att gå med?
– Peab utvecklar samhällen med våra mångsidiga och omfattande verksamheter och då passar det perfekt att samverka med Destination Kalmar.

Vilken nytta ser ni med medlemskapet?
– Jag är mycket imponerad av det arbete som Destination Kalmar har gjort och gör för att Kalmar ska vara en attraktiv plats att både besöka och bosätta sig på. Detta gynnar förstås på olika sätt även vår verksamhet. Dessutom är partnermötena informativa och nätverkande.

Vad tycker du gör Kalmar till en attraktiv plats?
– Kalmar är en stad med lång historia och traditioner samtidigt som det är en stad med stark framåtanda och utveckling!

Hur vill du att Kalmar ska utvecklas framåt?
– Fortsatt framåt i samma anda och ta vara på de möjligheter som dyker upp!