Intervju med Pontuz Löfgren, grundare, vd och delägare på mäklarfirman Pontuz Löfgren AB:

Pontuz Löfgren AB är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2005 och var ett av de första medlemsföretagen. Vilken nytta ser ni med medlemskapet?
– Jag ser det ur två perspektiv. Dels får vi som företag möjlighet till ett bra nätverk med informativa sammankomster. Men det allra viktigaste tycker jag är den nytta partnerskapet gör  för Kalmars framtida utveckling och samverkan mellan näringsliv och kommun. Detta är något som kommer till gagn för alla oss företagare. Att inte vara en del av detta skulle var väldigt egoistiskt.

Om du ska beskriva mäklarbranschen, hur ser den ut idag?
– Branschen utvecklas på ett bra sätt. Allt har blivit mer och mer transparant vilket är till gagn för konsumenten. Som i alla branscher så börjar det urskilja sig ett a- och ett b-lag. De som satsar på kompetens och utveckling skördar framgångar och de som valt att jobba kortsiktigt kommer att få det tufft nu.

Vad utmärker Pontuz Löfgren AB?
– Vi är ett företag där individen får möjlighet att ta plats och nå sin fulla potential med hjälp av de verktyg vi erbjuder gällande utbildning och coachning. En del av de anställdas utveckling innebär också att de ska stärka gruppen på ett sätt som stärker alla och en var. Kontentan av detta blir att det utmärkande för företaget är att vi är starka tillsammans och värnar om att alla är den av ett större sammanhang.

Vilken är den vktigaste egenskapen för att bli en lyckad mäklare och varför?
– Som i alla branscher så är det viljan. Viljan att vilja utvecklas, viljan att vilja nå längre, viljan att bli bättre, viljan att våga bli den som når så långt som möjligt när det gäller kundnöjdhet

Ditt bästa råd till personer som funderar på att etablera verksamhet i Kalmar?
– Att snabbt skapa sig ett nätverk i vilket du kan såväl bidra som motta. Rätt nätverk är viktigare än många nätverk. Att tidigt inse, och vara medveten om, att alla branscher (på olika sätt) är referensbranscher vilket blir än mer tydligt i en stad med Kalmars storlek. Bygg upp en stabil och gedigen grund så kan du bygga på höjden i nästa fas och stå stadigt på din nya platå.