Pontuz Löfgren

Intervju med Pontuz Löfgren, mäklarfirman Pontuz Löfgren

Mäklarfirman Pontuz Löfgren AB är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2005 och var ett av de första medlemsföretagen. Vi ställde några frågor till Pontuz Löfgren som är grundare, vd och delägare.

Varför valde ni att gå med?
– Att inte vara en del av detta skulle vara väldigt egoistiskt. Det kan inte alltid handla om att ett fåtal företag ska engagera sig i Kalmars utveckling; det är alla företagsägares ansvar att ta sin del av ansvaret.

Vilken nytta ser ni med medlemskapet?
– Jag ser det ur två perspektiv. Dels får vi som företag möjlighet till ett bra nätverk med informativa sammankomster. Men det allra viktigaste tycker jag är den nytta partnerskapet gör för Kalmars framtida utveckling och samverkan mellan näringsliv och kommun. Detta är något som kommer alla oss företagare till gagn.

Vad tycker du gör Kalmar till en attraktiv plats?
– Givetvis våra vackra omgivningar, men också de korta nätverks- och beslutsvägar som det innebär att verka i en mellanstor stad.

Hur vill du att Kalmar ska utvecklas framåt?
– Som vanligt är kommunikationerna viktiga så den frågan måste alltid prioriteras, framför allt kommunikationerna västerut för att snabbt nå stambanan och E4:an. Det är dessutom viktigt att vi tar vara på alla frön som sås på Linnéuniversitetet, i Kalmar Science Park, i e-handelsbolagen med mera. Det gäller att ge avknoppningar och unga entreprenörer verktyg att utveckla sina idéer och sina företag.