Linda Elmgren

Intervju med Linda Elmgren, Skanska

Skanska är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2008. Vi ställde några snabba frågor till Linda Elmgren, som är distriktschef i Kalmar.

Varför valde ni att gå med?

– För oss är det viktigt att vi i Kalmar har möjlighet att skapa attraktivitet både för turister och inte minst för oss som bor och verkar här. Det är affärskritiskt för oss i näringslivet ur flera perspektiv.

Vilken nytta ser ni med medlemskapet?

– Det är en mötesplats för att träffas och för att både kunna ge och få information kring lokala frågor och framtidssatsningar.

Vad tycker du gör Kalmar till en attraktiv plats?

– För mig är närheten till havet och vår spännande historia vår usp (unique selling point). Framför allt närheten till havet tror jag att vi skulle kunna utnyttja och förvalta ännu mer än vad vi faktiskt gör idag.

Hur vill du att Kalmar ska utvecklas framåt?

– Framförallt tror jag att det är viktigt att hela tiden arbeta för utveckling och förnyelse på ett för Kalmar hållbart sätt. Stannar vi så kommer våra ”konkurrenter” att springa förbi oss.