Linda Petersson

Intervju med Linda Petersson, Telin Rekrytering & Konsult

Telin Rekrytering & Konsult är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2021. Vi ställde några snabba frågor till Linda Petersson, som är senior rekryteringskonsult och vd.

Varför valde ni att gå med?
– Vi vill gärna bidra till vår destinations utveckling. Det är avgörande viktigt för att kunna attrahera arbetskraft hit och därmed utveckla vår egen bransch och verksamhet.

Vilken nytta ser ni med medlemskapet?
– Nätverket betyder mycket för det affärsmässiga och träffarna ger oss kunskap och kompetens på nya områden samtidigt som vi håller oss uppdaterade på vad som sker i vår kommun satsningsmässigt. Vi har också möjlighet att påverka utvecklingen tillsammans med andra genom samarbeten.

Vad tycker du gör Kalmar till en attraktiv plats?
– Det havsnära läget, naturen i omgivningarna, historiken i staden, arkitekturen som finns bevarad historiskt och som har blandats upp med det moderna i en fin balans. Närheten och tillgängligheten till allt man behöver. Universitetets etablering och möjligheterna det ger för utveckling.

Hur vill du att Kalmar ska utvecklas framåt?
– Ett fortsatt starkt och blomstrande näringsliv och akademi i samverkan för attraktionskraft som ger oss nya medborgare till kommunen. Men även möjligheter att förena en spännande karriär med en hållbar och balanserad fritid på en lugn, vacker och trygg plats med ett rikt socialt- och utvecklande kulturliv.

(Foto: Pressbild, Telin Rekrytering & Konsult)