Fredrik Genberg

Fredrik Genberg, Tengbom

Arkitektföretaget Tengbom är medlem i Partnership by Kalmar sedan 2018. Vi ställde några snabba frågor till Fredrik Genberg, som är kontorschef i Kalmar.

Varför valde ni att gå med?
– Vi har vid flera tillfällen haft ett nära samarbete med Destination Kalmar. Det var så vi kom i kontakt med bolaget och nätverket 2018 när vi tog fram en idékatalog tillsammans.

Vilken nytta ser ni med medlemskapet?
– Den största nyttan för oss är nätverksträffarna. De är alltid bra planerade och har ett bra innehåll. Man får en inblick i allt från andras verksamheter till kommunens framtidsplaner.

Vad tycker du gör Kalmar till en attraktiv plats?
– Kalmar stad är unik. Det, i kombination med att det finns en kommun som vill mycket och många drivande företag, föreningar och lokala eldsjälar, gör att Kalmars bästa tid ligger framför oss.

Hur vill du att Kalmar ska utvecklas framåt?
– Kalmar ska fortsätta att driva på för att attrahera viktiga aktörer. Det har man tidigare lyckats med, några exempel är e-hälsomyndigheten, utbyggnaden av Linnéuniversitet och nu också en etablering av en ny anstalt. Tillsammans med detta ska man låta lokala aktörer växa. E-handeln, lokala byggbolag och våra duktiga lantbrukare är exempel på viktiga arbetsgivare.

– Vi ska fortsätta vårda vår vackra stadskärna samtidigt som restauranger, butiker och övriga näringsidkare får stöd och tydlig styrning i hur vi kan göra detta tillsammans för att stärka stadskärnan ytterligare. Våra stadsrum och vår arkitektur är viktiga både för besökare och invånare, nyttja det!