Medlemskapets värde

Partnership by Kalmar är inget vanligt nätverk. Tack vare den mix av medlemmar och kompetens som finns i nätverket – och tack vare våra gemensamma satsningar – skapar vi ett värde som sträcker sig långt utanför nätverkets gränser.

Du är med och utvecklar Kalmar

Destination Kalmars uppdrag är att utveckla besöksnäringen, men att Kalmar utvecklas som besöksmål vinner hela regionen på. De faktorer som är attraktiva för besökare är även attraktiva för invånare och investerare.

De satsningar som Partnership by Kalmars medlemsföretag är med och finansierar skapar på sikt nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter och lockar till sig kompetens. Tillsammans skapar vi en attraktiv region där människor trivs och vill spendera både sin tid och sina pengar.

Du är en del av ett nätverk

Som medlem i Partnership by Kalmar blir du del av ett nätverk och har möjlighet att knyta kontakter med andra företag i regionen. Med jämna mellanrum blir du till exempel inbjuden till medlemsmöten och intressanta föreläsningar. Du får också nyhetsbrev med aktuell information.

På denna webbplats har du dessutom möjlighet att lägga ut erbjudanden som du vill rikta till andra företag i nätverket.

Medlemsmöten

På våra medlemsmöten får du information om trender och om satsningar som planeras i Kalmar. Två gånger om året hålls möten i samarbete med Kalmar kommuns näringslivsenhet. Vi bjuder dessutom med jämna mellanrum in till hotellmöten och möten för restauranger och kaféer.

Planeringsverktyg

Som medlem får du också ta del av en evenemangskalender, som Destination Kalmar tar fram i samarbete med Kalmars arrangörer. Kalendern är ett planeringsverktyg och kan vara till hjälp både för arrangörer som vill undvika datumkrockar och för företag som vill vara med och dra nytta av det som händer.

Kalmarambassadör

Som medlem i Partnership by Kalmar är du med och utvecklar Kalmar – och kan känna dig stolt. Du är en viktig ambassadör både för Kalmar och för nätverket Partnership by Kalmar. Använd gärna vår medlemslogga i din e-postsignatur och berätta om Partnership by Kalmar på ert företags webbplats.

Har du idéer som skulle kunna göra nätverket ännu bättre? Eller tankar om hur vi kan utveckla regionen? Kontakta oss gärna.