Om nätverket

Är hållbar utveckling viktigt för er och ser ni samverkan som vägen framåt? Välkommen till nätverket Partnership by Kalmar.

Destination Kalmar AB har ända sedan 2005 ett samarbete med näringslivet. Idag sker samarbetet via nätverket Partnership by Kalmar, som består av många stolta företagsmedlemmar som satsar tillsammans. Tillsammans får de också ta del av resultatet i form av nya affärsmöjligheter, högre trivsel, bättre välfärd, fler kunder och en tryggare framtid.

Gemensamt engagemang

Via Partnership by Kalmar bidrar regionens näringsliv med flera miljoner kronor, som går till att utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar. Genom åren har vi sett ett gott resultat av vårt gemensamma engagemang: Kalmar syns, besöksnäringen utvecklas och vi har utvecklat ett både starkt och brett evenemangsutbud.

Den ekonomiska satsning som nätverket Partnership by Kalmar genererar används i linje med Destination Kalmars verksamhetsmål. Vi ska arbeta för att göra Kalmar ännu attraktivare som besöksmål och för att Kalmar ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Flera av de projekt vi arbetar med involverar även andra delar av Kalmarsundsregionen.

Samverkan är nyckeln

Samverkan har alltid varit ett nyckelord för oss på Destination Kalmar. Och eftersom utvecklingen går så snabbt och omvärlden är så föränderlig blir det allt viktigare att jobba tillsammans.

Ju fler vi blir som satsar tillsammans, desto mer kan vi åstadkomma. Vi har därför tagit fram flera olika samarbetspaket, så att ni ska hitta ett som passar just er. Tillsammans kan vi göra skillnad.