Vad är det för erbjudanden?

De kan vara begränsade till en viss tidsperiod eller löpande över året. Ett erbjudande som ni som företag kan stå bakom och leverera och som ni själva känner ger ett mervärde till nätverkets medlemmar likväl som till ditt företag. De kan vara riktade till enbart de med VIP-kort eller generellt till medlemsföretagen. Vill du ha ett erbjudande till nätverket via hemsidan? Maila mig så ser jag till att det läggs upp. Finns vissa ramar erbjudandet behöver hålla sig till men det tar vi då. Kom ihåg att skriva med eventuell kontaktperson för erbjudandet och uppgifter till denne.