Bilder

Vill du använda bilder för att berätta något om Kalmar? Du kanske planerar ett möte eller ett evenemang som ska förläggas här?

Då kan du ladda ner några av bilderna i detta arkiv. Bilderna är fria att nyttja om din kommunikation är kopplad till varumärket Kalmar. Att bilderna är från Kalmar ska alltså framgå och du får inte använda bilderna för att marknadsföra din egen tjänst, produkt eller verksamhet. Bilderna får heller inte användas i negativa sammanhang, förvanskas eller distribueras vidare.

Äganderätten tillhör alltid fotografen, vars namn ska anges. Ange: Foto by Kalmar/fotografens namn om fotograf är angiven.

Kontakta oss gärna om du undrar något eller har tips på bilder som saknas.