Kalmar Brand Book

Du är Kalmars viktigaste person. Det är för att du vet hur det är att bo, verka och leva i vår fina stad.

Allt som entreprenörer, besökare, studenter och blivande invånare behöver höra för att lockas hit – det ska vi tillsammans berätta om. Det är vår möjlighet att särskilja oss från andra liknande städer.

Inspiration till hur du kan berätta om Kalmar får du via Kalmar Brand Book, som är Kalmars varumärkesguide. Den har tagits fram i samarbete med representanter för näringslivet, universitetet, kommunen, kommunala bolag och inte minst invånarna i Kalmar.