Visit Swedens kunskapsbank

Visit Sweden tar regelbundet fram en mängd data och insikter. Dessa samlas i en kunskapsbank som din organisation kan använda sig av.

Visit Swedens kunskapsbank innehåller information om målgrupper, budskap, kanaler och trender. Du kan också läsa mer om hur besöksnäringen – och din verksamhet – kan bli mer hållbar. I kunskapsbanken finns också en verktygslåda med tips på hur du kan tänka i din hållbarhetskommunikation.