Publikationer

Här kan du läsa våra publikationer. Välkommen in på Kalmar Turistcenter om du vill ha ett tryckt exemplar.

Kalmar in brief

Årlig broschyr som finns på svenska, engelska och tyska. Broschyren innehåller kortfattad information om Kalmar och den senaste utgåvan trycktes i mars 2022. 

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut med ett nummer per år. Det senaste numret kom i maj 2022 och trycktes i 155 000 exemplar. Kalmarmagasinet distribueras till hushåll i sydöstra Sverige och finns också på hotell och besöksmål i Kalmarregionen.

Kontakta oss gärna om du har tips på nyheter vi borde berätta om i Kalmarmagasinet.