Publikationer

Här kan du läsa våra publikationer. Välkommen in på Kalmar Turistcenter om du vill ha ett tryckt exemplar.

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut i mitten av april och distribueras till hushåll i sydöstra Sverige. Det finns också på hotell och besöksmål i Kalmarregionen. Den senaste utgåvan trycktes i 120 000 exemplar.

Kalmar in brief

Årlig broschyr som innehåller kortfattad information om Kalmar och finns på engelska och tyska. Den senaste utgåvan trycktes i april 2024.

Kontakta oss gärna om du har nyhetstips!