Publikationer

Här kan du läsa våra publikationer. Välkommen in på Kalmar Turistcenter om du vill ha ett tryckt exemplar.

Kalmar in brief

Årlig broschyr med kortfattad information om Kalmar. Broschyren kommer ut på våren och finns på svenska, engelska och tyska. 

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut två gånger per år, i maj och oktober, och berättar om det du kan uppleva i Kalmar. Magasinet distribueras till hushåll i sydöstra Sverige med fokus på Kalmar, Växjö, Karlskrona och Öland. Sommarnumret trycks i 150 000 exemplar och höstnumret i 125 000 exemplar. Kontakta oss gärna om du har tips på nyheter vi borde berätta om i Kalmarmagasinet.

Med anledning av den pågående coronapandemin och den osäkerhet som råder just nu har inget Kalmarmagasin tryckts under 2020.