Publikationer

Här kan du läsa våra publikationer. Välkommen in på Kalmar Turistcenter om du vill ha ett tryckt exemplar.

Kalmar in brief

Årlig broschyr som innehåller kortfattad information om Kalmar och finns på svenska, engelska och tyska. Den senaste utgåvan trycktes i slutet av januari 2023. 

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut i maj och distribueras till hushåll i sydöstra Sverige. Det finns också på hotell och besöksmål i Kalmarregionen. Den senaste utgåvan trycktes i 155 000 exemplar.

Kontakta oss gärna om du har nyhetstips!