Publikationer

Här kan du läsa våra publikationer. Välkommen in på Kalmar Turistcenter om du vill ha ett tryckt exemplar.

Kalmar in brief

Årlig broschyr med kortfattad information om Kalmar. I år finns broschyren enbart på engelska.  

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut med ett nummer under 2021. Magasinet trycks i 155 000 exemplar och distribueras till hushåll i sydöstra Sverige. Det finns också på hotell och besöksmål i Kalmarregionen.

Kontakta oss gärna om du har tips på nyheter vi borde berätta om i Kalmarmagasinet.