Publikationer

Här kan du läsa våra publikationer. Välkommen in på Kalmar Turistcenter om du vill ha ett tryckt exemplar.

Kalmar in brief

Årlig broschyr med kortfattad information om Kalmar. Broschyren trycktes i mars 2022 och finns på svenska, engelska och tyska.   

Kalmarmagasinet

Kalmarmagasinet kommer ut med ett nummer, i slutet av maj 2022. Magasinet trycks i 155 000 exemplar och distribueras till hushåll i sydöstra Sverige. Det finns också på hotell och besöksmål i Kalmarregionen.

Kontakta oss gärna om du har tips på nyheter vi borde berätta om i Kalmarmagasinet.